எந்த ஓட்டை?

ஒரு புதிய கோல்ஃப் மைதானத்தில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த ஒரு நபர், தான் எந்த துளையில் இருக்கிறார் என்று குழப்பமடைந்தார். தனக்கு முன்னால் ஒரு பெண் விளையாடுவதைக் கண்டான். அவன் அவளருகில் சென்று அவன் என்ன ஓட்டை விளையாடுகிறான் என்று அவளுக்குத் தெரியுமா என்று கேட்டான். அவள் பதிலளித்தாள், “நான் 7 வது துளையில் இருக்கிறேன், நீங்கள் எனக்கு பின்னால் ஒரு துளை இருக்கிறீர்கள், எனவே நீங்கள் […]
The post எந்த ஓட்டை? FSI வலைப்பதிவில் முதலில் தோன்றியது.

Click to read Hindi sex stories and Antarvasna sex stories for free!