கணவன் தன் மனைவியை அப்பாவுக்காக அமைத்துக் கொள்கிறான்

இந்த கதை என் மனைவியுடன் நான் கொண்டிருந்த சிறந்த யோசனையுடன் முன்னோக்கிப் பின்தொடரப்பட்டது, இது என் அப்பாவை என் அருகில் செல்ல அனுமதித்தது மற்றும் நான் என் அம்மாவுடன் உடலுறவை அனுபவித்தேன். இந்த கதையை படித்து மகிழுங்கள்..!! The post கணவன் தன் மனைவியை அப்பாவுக்காக அமைத்துக்கொள்கிறான்.