கொம்பு சூடான தேசி ரண்டி தனது வாடிக்கையாளர் கோரிக்கையின் பேரில் முழு நிர்வாணத்தை வெளிப்படுத்தும் அஞ்சலி!

The post வாடிக்கையாளரின் வேண்டுகோளின் பேரில் முழு நிர்வாணத்தை வெளிப்படுத்தும் கொம்பு சூடான தேசி ரண்டி அஞ்சலி! FSI வலைப்பதிவில் முதலில் தோன்றியது.