சஸ்தி சிசோன் கே நுக்ஸான்

ஹனிமூன் பர் கயே திரு & திருமதி குமார் நே ஹோட்டல் மெயின் என்ட்ரி லி. மனைவி சோஃப் பர் பைத் கயி அவுர் உஸ்கா கணவர் கவுண்டர் பார் ரூம் புக் கர்னே சாலா கெயா. வஹா கவுண்டர் பர் ஏக் லட்கி மினி ஸ்கர்ட் மெய்ன் காதி தி. ரூம் மெய்ன் ஆகர் ஹஸ்பண்ட் நே மனைவி சே கஹா, “வோ ஜோ லட்கி கவுண்டர் பார் காதி தீ வோ கால் கேர்ள் […]
The post சஸ்தி சிசோன் கே நுக்சான் முதலில் FSI வலைப்பதிவில் தோன்றியது.