சிறிய புத்து, பெரிய பாம்பு – Part 2

ரம்ய நான் சிவவிடம் ஒல் வாங்கும் தொடச்சி. என் இடது முலையை வாய் வைத்து சப்பினர் என்னை மறந்து அவர் தலையை என் முலையில் வைத்து அழத்தினேன், அவர் நுனி நாக்கல் என் கம்பில் சப்பினர் ஸ்ஸஸஸஸஸஸ ஆ ஆ ஆ என்ற முனக அவர் எப்படி என்றர் “நான்” சூப்பர் என்று சொன்னேன். அவர் நைட்டி கைட்டு என்றார் நீங்கேள கைட்டுங்கள் என்றேன் அவர், நைட்டி கைட்டினார் நான் கைட்ட ஓத்துழைப்பு தந்தேன் அவர் என்னை நிருவணமாக, அக்கினர் பிறகு என் நான் படுக்கறைக்கு அழைத்து சென்றேன்.
அவரும் நிருவணம் அகினர் பிறகு என்னை பெட்டில் படுக்க வைத்து உச்சி முதல் முலை முத்தம் கொடுத்தர் பிறகு என் தெப்பில் நுனி நாக்கல் நக்கினர் கொஞ்ச கொஞ்சமாக கிழே சென்று புண்டை யில் அவரின் வலது கையில் விரல் கேலம் போட்டர்.
நான் அவரிடம் நல்ல இருக்கு சொன்னே பிறகு அவர் வாய் வைத்த முத்தம் கொடுத்து என் கூதியை விரித்து என் பருப்பில் நுனி நாக்கால் நக்கினர் நான் முனுக ஸஸஸ ஸஸஸ ஸஸ ஸஸஸ ஸ்ஸௌஸ ஆ ஆ ஆஆ, ஆ ஆஸ்ஸௌ ஆஸ்ஆ, ஆஆஸ் ஆ ஆ ஆ என்னை, அறியமேலே என் இடுப்பை துக்கி கொடுக்க அவர், இன்னும் கூதியில் நாக்கு வைத்தூ சப்பினர் சப்ப சப்ப நான் அவரை டேய் நல்ல இன்னும் சப்பு டாாா ஏன்று என் கூதியை விரித்து கொடுக்க அவர் சப்பினர்.
என் கூதியிலிருந்து தண்ணிர் வர அதனை நல்ல குடித்தர் பிறகு விடமால் சப்பினர் அவரிடம் ஓரு கேள்வி கேட்டேன் நிங்கள் மட்டும் திருமண ஆகமாாால் இருந்தால். நான் உங்களையே கல்யாாாணம் பண்ணிருப்பேன், என்று நான் சொல் அவர், உடனே கல்யாாாண ஓரு ஆண் கூட சுகம் ஆகாாாால நாாா பல பேரிடம் சுகம் ஆனுப்பிக்கலம் ஏன்றர். நான் நீங்கள் என்னை செய்யலிய அவதூ போல கல்யாண பண்ண கூடாத என்றேன் அவர் உன்கணவர்க்கு தெரியமல் பார்த்துக்கே என்றர் நான் சொன்னேன்.
உங்கள் மனைவியை யாரும் உங்களை தவிர ஒத்து இல்லை என்று கேட்டேன். அவர் அதற்கு அவள் அப்பவிடம் சுகம் அனுப்பிச்சக என்னிடம் முதலிரவில் சொன்னல். பிறகு என்னை கட்டி பிடித்து முத்தம்”கொடுத்தர் அவரின் சுன்னியை சப்ப சொன்னர் மறுக்கமால் அவரின் சப்பினேன். சப்பிக்கொண்டே என் முலை கசக்கினர் அவர் சுன்னி என் தொண்டையில் குத்தி கிழித்து. விடமாாாாாாால் குத்தினர்.
அவரிடம் என்னல், சுகம் தங்கமிடல கூதியில் குத்துஙககள் என்றேன் அவர் தொடைகளின் நடுவில் அமர்ந்து என் கூதியை விரித்து அவரின் சுன்னியை வைத்து அழத்தின். அது கொஞ்சம் கூட நுழையவில்லை விடமால் முறச்சி பண்ணி சுன்னியின்”மோட்டு பகுதி மட்டும் நுழைந்து. நான் கால் களை விரித்தேன் அவர் பல கொண்டே அழுத்தினர். முழு சுன்னியும் நுழைந்து என் கன்னி திரை கழிந்து எனக்கு வலி தங்கமிடல நான்”கத்திவிட்டேன் அவர் என் வாய்வில் வாய்வைத்து கொண்டே குத்தினர்.
எனக்கு கொஞ்ச நேரித்தில் வலி, இல்லமால் சுகம் வர நான் அவர் குண்டியை என் கால்கலல் வளைத்து கொண்டேன். நல்ல குத்தினர் அவர் சுன்னி எடுத்து மீண்டும் குத்தினர் ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்”ஆ ஸ் ஆஸ் ஆஸ் ஸஸஸஸஸஸ ஆஆ நல்ல குத்துட நல்ல குத்துட நா விரிச்ச கொடு !! நீ ஏறி ஒக்கு நா சுகத்தல துடிக்க தாங்க முடில அண்ணா என்று சொன்னே. அவர் ஏன்னை அண்ணா கூப்பிடத டி என்றர் நான் அண்ணா குத்தி என் கூதியை கிழிட ஏன்றேன்.
அவர் அதற்கு உன் அண்ணா உன்னை ஒக்க ஆசை படலய டி அவனா நான் ஒகே சொல்லிருந்தால். என்னை ஏப்போதே அம்மாவ ஆக்கிட்டு இருப்பன், அவர் என்னிடம் என்னை, ஒத்து கொண்டே உன் அண்ணா உன்னை காதலிக்கிறன் என்றர் அதற்கு நான் என்க்கு தெரியும் சிவ அண்ணா அவன் நான் குளிக்கும்போது பர்த்துடாாாாான்.
அவனிடம் கேட்டபோது என்னை காதலிப்பதக சொன்னன் அவர் என் கூதியை ஒத்து கொண்டே நான் அவரிடம் எடப்படி உங்களுக்கு தெரியும் என்றேன், அவர் நானும் அண்ணாமும் சரக்கு அடிக்கும் போது சொன்னன், எனக்கு இன்னும் வெறி ஏறி நல்ல குத்துட குத்துட என்றேன். அவர் குத்தி கொண்டே என் முலை வாய் வைத்து சப்பினர் நான் ஸஸஸஸ ஸஸஸஸஸஆ ஆஆஸௌஸ் என்று முனக அவரிடம் எனக்கு முத்திரம் வர போல இருக்கு என்றேன் அவர் முத்திரம் இல்ல அது உச்சம் என்றர் அவருக்கும் உச்சம் நானும் ஒரு நேரத்தில் உச்சம் அவரின் கஞ்சி என் கர்பபையில் பயந்தது.
ரம்ய அவள் மலரிடம் குழந்தை பொத்துபது பற்றி விளக்கிய தொடர்ச்சி.
மலர்: சம பிளான் டி.
ரம்ய: நான் மட்டும் உன் அக்காக்கு தங்கைய பிறந்து இருந்தேன்.
உன் மாமாவையும், விக்கியும், (என் அண்ணன்) மடக்கிருப்பேன்.
மலர்: ரெம்ப ஆசை இருக்கு டி.
ரம்ய: யாரை ஒக்க போற ?
மலர்: உன் அண்ணனை டி.
ரம்ய: ஏன்? முதலில் உன் மாமா?
மலர்: உனக்கும் உன் அண்ணுக்கு திருமண அழிடிச்சின! அதற்கு தான் முதலில் உன் அண்ணனை ஓக்க ஆசை.
ரம்ய: எனக்கு திருமண ஆன என்ன டி!?
மலர்: உன் அண்ணனை யாரை ஒக்க விட மாட்ட?
ரம்ய: அப்படி யார் சொன்ன, என் அண்ணனிடம் தெளிவாக சொல்லிடேன், நி மலரை ஒத்துக்கே நான் சிவ வை ஒத்துக்ரேன் என்று அவன் அனுமதி தந்துடான்.
மலர்: நல்ல அண்ணன், தங்கை டி.
ரம்ய: உன் அரிப்பு எடுக்கல.
மலர்: இல்ல பயமாாாா இருக்கு.
ரம்ய: அப்படி ஓகே ! வேண்டாம் ந விடு.
மலர்: ஏய்! கோவ பட த டி கொஞ்சம் சொல்லி கொடு டி.
ரம்ய : சொல்லி கொடு்க்க தேவையில்லை நி தான் முயற்ச்சி பண்ணனும்.
ஒ கே, ;. டி போன்னை வைக்கிறேன்.
நான் மலர் பேசுகிறேன். ரம்ய போன்லில் சொன்னது இருந்து ஆசையக இருக்கு எப்படி ஆரம்பிபது தெரியவில்லை. நான் படுத்து கொண்டே துங்கிட்டேன். மாலை 5மணிக்கும் என் அம்மா வந்து என்னை எழூப்பினல். அவள் என்னிடம் ரம்ய அபிஸ் இருந்துவர லேட்டு ஆகுமாம், நி விக்கி கொஞ்சம் டீ போட்டு கொடு என்று சொன்னங்க நான் இதனை பயன்படுத்தி கொள்ள பிளான் பண்ணனே.
நான் விட்டியிலிந்தால் நைட்டி அணிவது வழக்கம் போது எனிடம் வெள்ளை நிற நைட்டி இருந்தது அது முன் புறம் பட்டன்கள் உள்ளதூ, ஓவ்வொறு பட்டன்களுக்கும் குறைந்து அறை அடி இடைவெளி விட்டு இருக்கும் அதனை அணிந்து கொண்டேன் உள் ஆடை(ஜட்டி, பிர) அணியவில்லை. நான் விக்கி அண்ணா. அண்ணா என்று குரல் கொடுத்துக்கொண்டே சென்றேன். அப்போது அவர் டி பார்த்துக் கொண்டு இருந்தர் நான் அவரிடம் உங்களுக்கு அம்மா டீ போட்டு கொடுக்க சொன்னங்க ரம்ய வர லேட்டு ஆகும என்று அவரிடம் சொன்னேன், அதற்கு சரி டீ நல்ல போடுங்க என்றர். நான் அவரிடம் டீ வேண்டுமா? பால் வேண்டுமா? என்று கேட்க அவர் உங்கள் பால் இருந்த ஒகே! நான் என்னிடம் பால் இல்லை ஏன்றேன்.
அவர் வர வைத்து விடுமோம். நான் அவரிடம் உங்கள் தங்கைக்கு முதலில் வரவைங்கள் சொன்னேன் அவளுக்கு வர வைக்க நான் ரெடி அவள் தான் ஒத்தக்கமட்டுர. நான் போட போய்டேன் மேலே ஒரூ பல்லி என்னையே பார்த்தூ கொண்டு இருந்து தீடிருயன என் நைட்டிகுள் விழந்தது. நான் ஆஆஆஹஹ ஹஹஹ என்று பயந்து கத்த விக்கி உடனே சமையல் அறைக்கு வர நான் பல்லி தோட அவர் இன்ன ஆ ச்சி என்றர். நான் பல்லி என் மேலே விழந்தது என்றேன். அவர் இதுதன நான் பயந்து விட்டேன், எனக்கு பல்லி பயம் என்றேன் நான்”பல்லியை தோடி பார்த்தேன் பல்லி எங்கே இருகககு என்று தெரியவில்லை.
அவர் கவனத்து இரண்டு பட்டன் லில் மாட்டியிருக்கு ஏன்றர் நான் நிங்களே எடுங்கள் சொல்ல அவர்வந்து இரண்டுவது பட்டணலில் கை வக்க. நான் அமைதியக இருக்க அவர் பட்டண்லிருந்து பல்லி எடுக்க முயற்ச்சி செய்த போது அது கிழே விழ அது நேர என் வெள்ளி அறுன கயிறில் அதன் மட்டிக்க அவர் உடனே எடுக்க முடியது என்றர் நான் பிலிஸ் எடுங்க என்றேன்.
விக்கி: உங்கள் நைட்டியை கைட்ட வேண்டும்!
நான் (மலர்): உடனை பயத்தில் நைட்டியை கைட்டினேன். அப்போடியே ஏன்னை முழவதுமாக பார்த்த இரண்டாது நபர் முதலில் என் கணவர் இப்போது விக்கி.
விக்கி: என்னல் எடுக்க முடியது மலர்!
நான்: பிலிஸ் எடுஙகக!
விக்கி: உங்க அறுவன கயிறுல தொங்குது அது தலையை பாருஙகக!
நான்: : கிழே பார்த்தேன் ! அய்யே அதான் தலை ஏன் கூதியின் மேல் தொடங்கும் இடத்தில் இருந்து. எனக்கு முடி கொஞ்சம் அதிகம் கூதியில் அது நல்ல கூதியின் முடியின் மேல் தலைத்து படுத்து கொண்டது என் கூதி நல்ல உப்பல மேடுயக இருந்தல் அதற்கு நல்ல வசதியாக இருந்து அதன் நல்ல மட்டிக்கொண்டது என் அறுன கயிரில் காற்று அடிக்க அடிக்க அதன் தலை என் கூதி மெட்டின் மிதூ உரசியது இதனை கவனித்த விக்கி
விக்கி: அந்த பல்லியக நான் இருக்க கூடத?
நான் : உங்களுக்கு ரெம்ப ஆசை !! பிலிஸ் முதலில் அந்த பல்லியை எடுங்க. எனக்கு ஒரு மாதிரியக இருக்கு
விக்கி: என்ன மாதிரியக இருக்கு?
நான்: விட்ட பல்லிய மறி எப்படி இருக்குனு கண்டுபிடிப்பிங்க போல?
விக்கி: இப்போது பாருஙகக!
விக்கி அவரது வலது கையை கொண்டு போய் பல்லியின் தலை பிடித்தர், இடது கையை அதன் கால்லை பிடித்தர் அது இவர் பிடித்த உடனே அதன் தலை அசைக்க அவரின் என் கூதி பருப்பில் அழத்த என அறியமேலே முனக ஸ்ஸ்ஸ்ஸ ஆ ஆ ஆ ஆ உடனே அவர் பல்லி எடுத்தர், நான் நன்றி சொல்ல அவர் முகத்தை வைத்து என் கூதியில் முத்தம் கொடுக்க.
நான்: விக்கி பிலிஸ் விடுங்க சொல்ல.
விக்கி: விடுறேன்.
நான்: என்று அவரின்”வலது கையை என் கூதியின் பருப்பில் வைத்து திருகினர்.
விக்கி என்ன பன்னுரிங்க எனக்கு ஒரு மாதிரிய இருக்கு.
விக்கி: நிங்கள தான் விட சொன்னிங்க.
நான்: விட சொன்னது என்ன. உங்க கையை இல்லை.
அவர் விடமால் என் கூதியை விரித்து அவரின் நக்கயை வைத்தூ நக்க. என் அம்மா என்னை அழைக்க சரியாக இருந்ததூ. தொடரும்.
The post சிறிய புத்து, பெரிய பாம்பு – Part 2 appeared first on Tamil Sex Stories.

Click to read Hindi sex stories and Antarvasna sex stories for free!