மகா லட்சுமியின் லிலைகள் பகுதி மூன்று

இந்த கதை படிக்க முன் முதல் இரண்டு பகுதிகள படிக்கவும்இந்த மச்சானின் நண்பர்களுடன் ஒருகுத்தாட திருவிழா
 மகா லட்சுமியின் லிலைகள் பகுதி 2 →
சரி கதைக்கு போவோம் காலயிலஎந்திரிச்சு காலைகடன் முடிச்சு டிபன்ரெடியாக்கி டீகுடிச்சி பக்கதில கிதாஎன்ற பெண் வேல அதிகம்இருந்தா
குப்பிடுவேன் பிரியா இருந்தா வருவா போன போட வருவதாக சொல்ல மச்சான் பெட்டியோட வரஎன்ன மச்சான் நாளயை்க்கு தானேபோறிங்க இல்ல மகா பிரண்ட்ஸ்வராங்க நான் நாளய்க்கு தம்பியகூடிட்டு போரேன் ஹோட்டல ரூம்போட போரம் வேனாம் மச்சான் அவங்கள இங்க வர சொலுங்க மேலகெஸ்ட் ரூம் பாத்ரூம் இருக்கு இரண்டு பெட் இருக்கு வர சொல்என்றேன் அவன் போன போட்டு வர
சொல்ல லெக்கேஷ்ன் முகவரி கொடுக்க அவரகள் வருவதாக சொல்ல பேக கொண்டு போய் வைக்க பின் நானும் மகனும் சாப்பிடபின் வெளிய நண்பர்களை பார்க்கபோக ஆட்டோ வர மச்சானின் நண்பர்கள் சத்தியம் சிவம் சுந்தரம்வர மகாவுக்கு அறிமுகபடுத்த எல்லாகண்களும் மகாவைவிழுங்குவது
போல ஒரு காமபார்வை பார்க்க மகாதேவிடியா சந்தோஷத்தில முகம் சிவக்க மொல காம்பு புடைக்க கிச்சனுக்கு போய் வேல ஆரம்பிக்ககிதாவர வா கிதா வேலஇருக்குனு சொல்ல சொல்லுங்கம்மா சிக்கிரம்முடிச்சிடலாம் என சொல்ல கிடுகிடுனு வேல முடிஞ்சுரூசு கொஞ்சம் சிக்கன் பிரியாணி குச்காமட்டன் கிரேவி மீன்பிரை முட்டை ஆம்லட் பின்ன கிதாவ சாப்பிடவைச்சு அவமகனுக்கு கொடுத்து சாய்ங்காலம்ஆறுமணிக்கு வர சொல்ல சரியென அவள்கிளம்ப இவகுளிச்சு டிரஸ் மாத்தி வர மகன் வர
அவன் அம்மா ஒரு உதவி வேண்டும்என்செல்ல மகனுக்கு என்ன உதவிவேண்டும் என்நண்பனின் அண்ணன் ஒருவர் வருவார் இங்கமுனு நாலு நாள் தங்க வைக்கனும்.அயயோ நியும்இருக்க மாட்ட அப்பாகிட்ட கேளு என சொல்ல அவன் போன்லபேசி சம்மதம் வாங்க என்மச்சானும் வெளியபோக வர நான்சாப்பிட்டு போக சொல்ல எல்லேரும்
சாப்பிட அமர விருந்தாளிக்கு பிரியாணி மச்சானுக்கு மகனுக்கு எனக்கு குச்கா மட்டன்கிரேவி மீன்பிரை முட்டைஆம்ளட்பரிமாரிசாப்பிட ரசித்து சாப்பிட என நைட்டிலுசா நல்லா மொலய காட்ட பார்யைால எல்லாம எனனை ஒக்கறனுங்க நான் கண்டுக்காமநமக்கு நல்ல ஒழு வேணும் இன்னைக்கு கிடைக்கும் சந்தோஷமா இருக்கஅவர்கள் வெளியகிளம்ப மச்சான்மகாவை தனியா அழைத்து நைட்
டின்னர் வேண்டாம் வெளிய சாபிடறோம் ஆன தண்ணி பாட்டிக்குகொஞ்சம் சைடிஸ் சிக்கன்ஸிக்சிடிபை சென்னா மசாலாசெய்ய சொல்ல செனனா ஊற போடலடா என சொல்லவேற எதவதுசெய்ய சொல்ல நான் ஆடர் பண்ணிசென்னா மசாலா வரவைதேன் கிதாவர சாப்பாத்தி குருமாசிக்கன்சிக்சிபை ரெடியாகமணி எட்டு கிதாவுக்கு பணம் நூத்துஐம்பது சாப்பாத்தி குருமாகொடுக்க சந்தோஷ்மா போனா நானும்மகனும் சாப்பிட்டுஅவனுக்கு பால்லதுக்கமத்திரை
போட்டு பாதம்பாலக கொடுக்க அவன் குடிக்க கொஞ்ச நேரத்திலபடுக்க முன் கதவுதிறந்து இருக்க நானும் மகனும் தூங்க மணி பன்னிரண்டு கெஸ்ட்ரூமீல சிரிப்புசத்தம் வர அய்யோ வந்திடாங்கடக்னு போய் சைட் டிஸ் எல்லாம்எடுத்து போய் சாரி சொல்ல போகஅவர்கள் என்னை வர்ணிக்க என்னமொல என்னசூத்து புண்டை அப்படியே தெரியுது மச்சான் சொல்லஎனக்கு கிழ்ல ஊத்திருச்சு மெதுவாநாி போய சைடஸ் வைக்க மேடம்உஙகளுக்கு சிரம்ம பரவாயில்லபாநிஙக மச்சான் நண்பர்கள்அதான்நல்லா கவனிக்கவேண்ணமாஎன கிளம்ப மச்சான் பிடச்சு உட்காருமகா என்டே நீ எப்படிஇருப்ப அதுமாதிரி தான் இவங்களேட ஜாலியா எனஜோய் பண்ணலாம் அவர்கள் மகா நாம ஓன்னா ஜாலியா
இருக்கலாம் என சொல்லி சத்யன் தொடய தடவ மச்சான் பியர கிளாசில ஊத்தி தர வேண்ணா மச்சான் சொல்ல நல்லா இருக்கும் மகா என சொல்லமெதுவா குடிக்கஅதுகச்க்க போகபோக பழகிபோதயாக நல்லகிகா இருக்கஇவனுங்க கலந்து கொடுத்தானுங்ககாலயில தெரியவந்து அப்டியேஜாலியா இருக்க ஒருவன் கண்ணகாட்டதுாக்கி பெடல போட்டு நைடிய கலட்டி.
எரிய பிரா ஜட்டி போடல வசதியா போச்சு சதயனும் சிவனும் இரண்டு மொலய கசக்கிகசக்கி பிளிய மச்சான் சுண்ணி வாயலகொடுக்க சுந்தரம புண்யைமுத்தம்கொடுத்து தொப்புள நல்லாநக்கி ஒக்க சிவன் மொலயகடிச்சுபலுபடல காது முக்க கடிச்சு தாஙகமுடியாத இன்பம் சுந்தரம்சுண்ணிய உருவிஉருவி சுண்ணிய எட்டு இன்சாகி குத்த குத்ததமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் வேகத்தில என்புண்டை கிளியகிளியமூனுபேரும் மாரி மாரிநாலு சோ ஒத்தானுங்க நேந்தது ஒத்ததவிட அதிகமான ஒலு ஆனாஎன் புண்டை அரிப்புக்கு இது கொசுகடிச்ச மாதிரி தான் மணி நாலரைபோய் படுத்த உடன்உறக்கம இந்த பகுதியபடிச்சு கையில அடிங்க கூதியில விரல பேடுங்க அரிப்புதொடரும் விமர்சனஙகள கமண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க மெயில ஐடி யல போடுங்க