புண்டைக்குழி -தேடி வந்த – Tamil Sex Stories

 
 
புண்டைக்குழி -தேடி வந்த –

– கவிஞர் புழையேந்தி
___________________________________________________________________
 
புண்டைக்குழி -தேடி வந்த -கன்னிப்பையன் நான்
புண்டைக்குழி -தேடி வந்த -கன்னிப்பையன் நான்
பூலை சுருட்டி வாயிலே வைப்பேன் மாமி……

வாய தொறந்து சப்புறத்துக்குக் காமி- காமி –காமி
 
பாவடையத் தூக்கு … உன் பணியாரத்தை காட்டு…
பாவடையத் தூக்கு … உன் பணியாரத்தை காட்டு…     (புண்டைக்குழி)
 
குட்டி தொட்டதாலே- ஜட்டி விட்டு வந்தேன்
மச்சினிச்சி வந்தா – பொச்சிய சப்பிக்குவேன்

 
அடடா …உனக்கொரு தங்கச்சியும் உண்டா

அவளுக்கும் காட்டுறேனே – பூலை பாரு இந்தா
 
முலை பாலை- குடிக்காம- தினம்- வாடுறான்
காத்தாட பூலை நீவி. வெள்ளை தேனை  தினம் தூவி
கையடிச்சு சலிச்சதாலே
 
புண்டைக்குழி -தேடி வந்த -கன்னிப்பையன் நான்

புண்டைக்குழி -தேடி வந்த -கன்னிப்பையன் நான்
பூலை சுருட்டி வாயிலே வைப்பேன் மாமி……
வாய தொறந்து சப்புறத்துக்குக் காமி- காமி –காமி
 
பாவடையத் தூக்கு … உன் பணியாரத்தை காட்டு…

பாவடையத் தூக்கு … உன் பணியாரத்தை காட்டு…     (புண்டைக்குழி)
 
புண்டை தண்ணி பாச்சு- சுன்னி தானே நாத்து
கண்டபடி குத்துவேன் – கத்துவதை நிறுத்து
புண்டை தண்ணி பாச்சு- சுன்னி தானே நாத்து
கண்டபடி குத்துவேன் – கத்துவதை நிறுத்து

 
உனக்கு- ஓக்குறது- தண்ணி பட்ட- பாடு
இன்னிக்கு என்னோட ஓலைப் பாரு
 

உன் குண்டி- முறை தாண்டி -சதுராடுது
சுன்னி போச்சு- சூத்துக்குள்ளே- சுகம் தேடுது
 
கஞ்சி வடிச்சும் -ஆசை இன்னும்- போகவே இல்லே
குத்தாட்டம் தப்பாம நாம போடுவோம் புள்ள..
 
புண்டைக்குழி -தேடி வந்த -கன்னிப்பையன் நான்
புண்டைக்குழி -தேடி வந்த -கன்னிப்பையன் நான்
பூலை சுருட்டி வாயிலே வைப்பேன் மாமி……
வாய தொறந்து சப்புறத்துக்குக் காமி- காமி –காமி
 
பாவடையத் தூக்கு … உன் -பணியாரத்தை காட்டு…
பாவடையத் தூக்கு … உன்  -பணியாரத்தை காட்டு…
 
புண்டைக்குழி -தேடி வந்த -கன்னிப்பையன் நான்
புண்டைக்குழி -தேடி வந்த -கன்னிப்பையன் நான்
பூலை சுருட்டி வாயிலே வைப்பேன் மாமி……
வாய தொறந்து சப்புறத்துக்குக் காமி- காமி –காமி
 
­­­_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Click to read Hindi sex stories and Antarvasna sex stories for free!